سال ها پیش داشتن وب سایت سر آغاز حضور در اینترنت بود. اما امروز وب سایت ها فروش را بالا می برند.